Varhany & varhany

Varhany & varhany

V Den otevřených památek se uskuteční dvojkoncert se dvěma sólisty Reinhardem Seeligerem a Wolfgangem Georgsdorfem. Čtyři velmi
zazní různá varhanní díla ze stejně různých hudebních epoch s olfaktorickými kompozicemi Wolfganga Georgsdorfa, 2022:

Cesàr Franck Grande Pièce Symphonique fis moll, op. 17 FWV 29
(1860-1862) Velká symfonická skladba z varhanní tvorby
Franck. 30 minut
Max Drischner Sluneční hymnus Passacaglia E dur (1924)
Vyobrazení východu slunce od svítání až po jasný den
slunce. 11 minut
Albert Dupré Preludium a fuga opus 7 (1907)
Toto dílo bylo dlouho považováno za nehratelné, tři roky před dokončením
Stadthalle Görlitz. 7 minut
Johann Sebastian Bach Toccata a fuga d moll, BWV 565 (asi 1700).
10 minut

U radničních varhan (hudba) Reinhard Seeliger
U čichového orgánu Smeller 2.0 (Osmodrama) Wolfgang Georgsdorf
Umělecká asistence Kaspar Helml